🍄 N Ấ M S I Ê U P H Ở N 🍄 : “Một bức ảnh chụp vội nhưng vẫn rất thần thái? Mình chỉ mong đứa chụp ảnh cho mình đừng có ny để nó lúc nào cũng đi chơi với chụp ảnh cho…”

🍄 N Ấ M S I Ê U P H Ở N 🍄 : “Một bức ảnh chụp vội nhưng vẫn rất thần thái? Mình chỉ mong đứa chụp ảnh cho mình đừng có ny để nó lúc nào cũng đi chơi với chụp ảnh cho…”

🍄 N Ấ M S I Ê U P H Ở N 🍄 : “Một bức ảnh chụp vội nhưng vẫn rất thần thái? Mình chỉ mong đứa chụp ảnh cho mình đừng có ny để nó lúc nào cũng đi chơi với chụp ảnh cho…”

Posted in art